Immanuel Kant

Submitted by Fähstorkh on Fri, 01/17/2020 - 15:22

I en kommande artikel ska vi titta lite närmare på Roger Scrutons introduktion till Immanuel Kants filosofi. I denna artikel ska vi bekanta oss lite med filosofen som person.

The Palestinian Delusion. Del II

Submitted by Fähstorkh on Sat, 01/11/2020 - 15:22

Enligt den amerikanske historikern Robert Spencer finns det inget palestinskt folk. Faktum är att det aldrig har existerat ett palestinskt folk. Ordet "Palestina" är ursprungligen en geografisk, inte en etnisk, beteckning. Araberna kom till Palestina efter det att de islamiska arméerna hade erövrat området från det östromerska imperiet. Detta ställer oss inför ett delikat problem. Om det inte existerar ett palestinskt folk, varför finns det idag människor som kallar sig "palestinier"? Varifrån kommer beteckningen "palestinier"?

Progressivismens patologiska ändstation

Submitted by Fähstorkh on Mon, 01/06/2020 - 15:08

USA:s president Donald Trump beordrade nyligen en drönarattack som dödade den iranske generalen Qasem Soleimani. Soleimani var befälhavare över Irans Qudsstyrka. Styrkan, som omfattar 10 000-20 000 soldater, har till uppgift att sprida den islamiska revolutionen utanför Iran. Soleimani armé har tränat Hizbollahterrorister och aktivt stött Hamas' och Islamisk jihads operationer mot Israel.

Neoconservatism: Why We Need It. Del I

Submitted by Fähstorkh on Wed, 10/23/2019 - 19:09

Redaktören har haft lite svårt att placera Douglas Murray. Han trivs i Roger Scrutons sällskap. Hans bok, The Strange Death of Europe: Immigration, Identity, Islam, är starkt kritisk till politiken med öppna gränser. Han har intervjuat Jordan Peterson och gästat nyliberalen Stefan Molyneux program. Boken Neoconservatism: Why We Need It (Encounter Books, USA, 2006) skingrar en del frågetecken.

The Future of Conservatism

Submitted by Fähstorkh on Fri, 10/18/2019 - 14:40

I maj månad innevarande år satte sig Douglas Murray ned med Roger Scruton för en diskussion om konservatismens framtid. Douglas är samhällsdebattör och författare till sex böcker. Roger Scruton behöver knappast någon närmare presentation. Den brittiske filosofen har skrivit över 40 böcker i de mest vitt skilda ämnen. Han har dessutom författat skönlitteratur och komponerat operor.

DM

The Right Side of History. Del II

Submitted by Fähstorkh on Fri, 10/11/2019 - 19:39

Amerikaner är mer splittrade än någonsin. Tilltron till samhälleliga institutioner har minskat. Blott sju procent av amerikaner säger sig lita på Kongressen och åtta av tio amerikaner misstror massmedia. Hela fyrtio procent av det amerikanska folket har förlorat tron på det demokratiska systemet och bland landets ungdomar är socialism populärare än någonsin. I The Right Side of History. How Reason and Moral Purpose Made the West Great (Broadside Books, 2019) hävdar Ben Shapiro att det beror på att människor saknar moraliskt syfte.

Suicide of the West

Submitted by Fähstorkh on Wed, 09/25/2019 - 15:01

I sin nya bok Suicide of the West (Crown Forum, 2018) försöker Jonah Goldberg förklara den kris som det västerländska samhället genomgår. Det är en, på många sätt, paradoxal kris. Vi lever längre än någonsin tidigare. Fattigdomen är på reträtt. Vi arbetar mindre och vår miljö blir allt renare. Vi är bättre utbildade än någonsin och har fri- och rättigheter som människor i tidigare epoker endast har kunnat drömma om.

Introduktion till Suicide of the West

Submitted by Fähstorkh on Sun, 09/15/2019 - 20:16

Antag att en antropolog från Mars hade besökt vår planet 250 000 år sedan. Efter att ha studerat oss hade denne noterat följande i sitt anteckningsblock:

Nomadiserande grupper av lätthåriga apor som slåss om mat.

Antag vidare att det tio tusen år senare hade skickats ut en ny expedition från Mars. Vad hade vi kunnat läsa i anteckningarna?

Nomadiserande grupper av lätthåriga apor som slåss om mat.

Även penisar är sociala konstruktioner

Submitted by Fähstorkh on Fri, 08/23/2019 - 14:44

Den amerikanske litteraturvetaren Stanley Fish har sagt att postmodernismen inte kräver att han säger något som är sant, endast att han är intressant. Postmodernismen har nämligen gjort upp med föreställningen om en objektiv verklighet. Verkligheten är en social konstruktion. Följden är att vi inte är underkastade några egentliga restriktioner. Vi kan handla och tänka hur vi vill. Det räcker med att vi är intressanta.

The Case for Trump

Submitted by Fähstorkh on Fri, 08/02/2019 - 14:12

Han hade alla odds emot sig. Hans eget parti hatade honom. Konservativa intellektuella dömde ut honom. Media samarbetade med hans motståndare. Hollywood hade idiotförklarat honom. Förståsigpåarna hävdade att han var chanslös. Teknikföretagen i Silicon Valley motarbetade honom.
Hillary Clinton var så övertygad om att hon skulle vinna att hon hade förbeställt fyrverkerier för sju miljoner dollar. Medan Trump kampanjade, befann sig Clinton hemma i Chappaqua, i full färd med att välja gardiner till det ovala rummet.
Han hade alla odds emot sig, men han vann.

Valerie 2.0

Submitted by Fähstorkh on Sat, 07/27/2019 - 20:09

I SCUM Manifesto förklarade den amerikanska feministen Valerie Solanas att hon ville mörda halva mänskligheten. När ingen ville göra teater av hennes lilla hatskrift, sköt hon Andy Warhol i syfte att skapa uppmärksamhet. Skottskadorna var så allvarliga att Warhol tvingades att bära en kirurgisk korsett resten av sitt liv för att hålla sina organ på plats. Det är ett understatement att säga att Solanas lyckades i sitt uppsåt.

The Complete Infidel's Guide to the Koran

Submitted by Fähstorkh on Sun, 07/14/2019 - 16:53

Storbritanniens förre premiärminister, Tony Blair, har kallat Koranen progressiv och humanistisk. USA:s förre president George W. Bush har sagt att Koranen är en av den västerländska civilisationens fundamentala dokument. Bushs efterträdare, Barack Obama, förklarade att islam är en tolerant religion som inget har med terrorism att göra. Den holländske politikern Gert Wilders har jämfört islams heliga skrift med Mein Kampf. Den italienska journalisten Oriana Fallaci var av samma uppfattning.

The Face of God

Submitted by Fähstorkh on Fri, 07/12/2019 - 15:48

Den brittiske filosofen Roger Scruton är religiös. Han spelar till och med orgel i den lokala kyrkan. Han har skrivit flera böcker med ett mer eller mindre religiöst tema. The Soul of the World utkom 2014 och är en kritik av modern ateism. Our Church: A Personal History of the Church of England från 2012 handlar om den anglikanska kyrka som han tillhör.
I denna artikel ska vi titta lite närmare på The Face of God (Continuum, 2012)

I den ideologiska bubblan

Submitted by Fähstorkh on Sun, 07/07/2019 - 08:00

Förra artikeln handlade om Paul Johnsons bok Intellectuals. Johnson delade in gruppen reflekterande individer i två undergrupper: de som är intresserade av människor och de som är intresserade av idéer. Lenin tillhörde den sistnämnda gruppen. Den brittiske filosofen Bertrand Russell träffade Lenin år 1920 och beskrev honom med följande ord:

Intellectuals

Submitted by Fähstorkh on Fri, 06/28/2019 - 13:23

Det finns ett talesätt som säger att man ska sopa rent framför sin egen dörr innan man kritiserar andra. Vänsterintellektuella älskar att predika för människor om hur de ska leva sina liv. I boken Intellectuals (Harper Perennial, 1988) har den brittiske historikern Paul Johnson dissekerat ett helt koppel vänsterintellektuella och ställt just denna fråga: hur väl hade alla dessa världsförbättrare städat framför sina dörrar?
Det är roande läsning.

The Kindergarden of Eden

Submitted by Fähstorkh on Mon, 05/20/2019 - 19:10

Evan Sayet är amerikansk ståuppkomiker. De flesta ståuppkomiker skojar om kristna och republikaner. Sayet har, tillsammans med Ann Coulter, specialiserat sig på att driva med den amerikanska vänstern. Han har också skrivit en bok: The Kindergarden of Eden (Amazon, 2012) i vilken han presenterar den enhetliga fältteorin om vår tids vänster.

The Kindergarden of Eden

Springtime for Snowflakes

Submitted by Fähstorkh on Sun, 04/28/2019 - 18:47

Varje år håller Germund Hesslow, professor i neurofysiologi, en föreläsning på temat arv och miljö för läkarstudenter. Bland annat får de blivande läkarna lära sig att det existerar biologiska könsskillnader. För drygt ett år sedan anmälde en kvinnlig läkarstuderande Hesslow till den medicinska fakulteten. Professorns brott var att han hade påstått att det existerar biologiskt grundade könsskillnader. Studenten menade att uttalandet var kränkande och att det stred mot universitetets likabehandlingsplan och värdegrund. Medicinska fakulteten tog anmälningen på största allvar.

Vänsterhänt initiativ mobiliserar till kamp mot högerhänthetsnormen

Submitted by Fähstorkh on Thu, 04/04/2019 - 08:00

Det är inte lätt att vara vänsterhänt. Skälet är att samhället är anpassat till högerhäntas behov. Varför är det det? Den konventionella visdomen bjuder oss att tro att det beror på att nio av tio människor är högerhänta. Det sägs vara skälet till att vänsterhänta företagare i verktygsbranschen säljer verktyg som är anpassade för högerhänta.

Om dygdsignalering

Submitted by Fähstorkh on Thu, 03/28/2019 - 08:00

Kommunismen hade som mål att krossa det traditionella samhället. Den var ett i grunden modernistiskt projekt. Vi finner spår av dess mentalitet i kommunistisk arkitektur, konst och kultur. Den nya socialistiska människan skulle leva i ett samhälle där byggnader, monument och kulturliv konfirmerade det socialistiska systemets moraliska överlägsenhet. Under socialismen skulle människor kunna blicka i alla väderstreck och få bekräftelser på det socialistiska samhällets och den socialistiska människans moraliska överlägsenhet.

Den skamlösa jakten på kollektiva syndabockar

Submitted by Fähstorkh on Fri, 03/15/2019 - 08:00

Vänstern var under 60- och 70-talet enormt styv i korken. Under en 20-årsperiod bokstavligen haglade dumheterna över medborgarna. Det gick knappt en dag utan att en korkad idé åtföljdes av en stupiditet vars maka man ofta sökte förgäves efter. Numera har genusfeminismen axlat denna mantel.

SF

Statementfestival. Källa: Wikimedia.

Roten till allt ont?

Submitted by Fähstorkh on Wed, 03/06/2019 - 08:00

The Root of All Evil är en dokumentär från 2006 av den brittiske evolutionsbiologen Richard Dawkins. I programmet gick Dawkins till frontalangrepp mot världens religioner. Kritiker påpekade i efterhand att Dawkins klander var oberättigat. Världsreligionerna kan knappats hållas skyldiga för allt elände i världen. Dawkins svarade att det inte var han som hade gett dokumentären dess namn. Programmet bytte sedermera namn till The God Delusion, efter Dawkins bok från samma år.

Teflonpolitikens återkomst

Submitted by Fähstorkh on Wed, 02/27/2019 - 08:00

När den amerikanske entomologen Edward Wilson fick frågan vad han tyckte om socialism, svarade han: "Great idea. Wrong species". Om vi hade varit myror, hade det fungerat utmärkt, förklarade Wilson. Myrsamhällen är egalitärt organiserade. Mänskliga samhällen fungerar inte på det sättet. Skälet är att människor är olika talangfulla, de har olika ambitioner och förmågor. Socialism strider, helt enkelt, mot människans natur.

Tro och vetande

Submitted by Fähstorkh on Wed, 02/20/2019 - 13:31

När smarta personer inte har något vettigt att säga och vet om det, men ändå inte kan motstå frestelsen att uttala sig, blir resultatet också därefter. En nyligen publicerad artikel i Dagens nyheter om förhållandet mellan vetenskap och religion illustrerar detta predikament på ett fullödigt sätt.
I artikeln hävdade sju forskare att det är en "populär missuppfattning" att religion och vetenskap står i konflikt med varandra. Forskarna förnekade att vetenskapen har vederlagt religionens "försanthållanden" och hävdade att religiös tro är rationell.

Det känsliga klasshatet. Del II

Submitted by Fähstorkh on Sun, 02/10/2019 - 08:00

Grunden för det socialistiska klasshatet är Marx' arbetsvärdelära. Teorin säger, kort uttryckt, att borgarklassen har blivit rik på arbetarklassens bekostnad. Om vi håller det i minnet, blir det lättare att förstå Martin Latsis. Individen är skyldig i kraft av sin grupptillhörighet. Man kan inte vara medlem i borgarklassen utan att ha exploaterat arbetarklassen. Borgerligheten är, per definition, en kriminell grupp.

Det känsliga klasshatet. Del I

Submitted by Fähstorkh on Sun, 02/03/2019 - 08:00

I juni 1997 tog Göran Perssons regering initiativ till bildandet av Forum för levande historia. Forums uppgift var att informera svenska folket om nazismens brott. Samtliga riksdagspartier ställde sig bakom idéen. Forum skulle dock inte informera om kommunismens brott. Det hade den socialdemokratiska regeringen bestämt.

Är vi lika inför lagen?

Submitted by Fähstorkh on Sun, 01/20/2019 - 08:00

Brittisk polis arresterar numera nio personer per dag för saker som de har sagt på nätet. Under 2016 arresterades nästan 4000 personer. I Storbritannien är det numera olagligt att med vett och vilja irritera människor, göra att de känner sig obekväma eller att de oroar sig i onödan.

Minnen från barndomen

Submitted by Fähstorkh on Sun, 01/13/2019 - 08:00

När redaktören var ung, serverades det ibland blodpudding i skolans matsal. Det var väl inte direkt en kulinarisk sensation, men ner gick det. Puddingen sades innehålla mängder av nyttigheter. Dessutom var man tvingad att äta upp sin portion eftersom den plats där man lämnade tallrikar och bestick var bevakad av bambatanter med bistra uppsyner. Alla behövde dock inte äta blodpudding. Barn som hade föräldrar som tillhörde Jehovas vittnen erbjöds annan mat. Ingen upplevde det som konstigt.

Discrimination and Disparities

Submitted by Fähstorkh on Sun, 01/06/2019 - 08:00

Den amerikanske ekonomen Thomas Sowell är en extremt produktiv författare. Han har skrivit ett oräkneligt antal böcker. För två år sedan tog han farväl av sin läsekrets i en artikel betittad Farewell. Det var ett år efter det att han publicerat tegelstenen Wealth, Poverty and Politics. Han höll löftet i drygt ett halvår. Sowells senaste bok heter Discrimination and Disparities (Basic Books, 2018).

Min fiendes fiender är mina vänner. Del I: Genusfeminismen och burkan

Submitted by Fähstorkh on Sun, 11/18/2018 - 13:41

I juli 2003 höll pingstpastor Åke Green en predikan om Bibelns syn på homosexualitet inför ett 50-tal åhörare. Green sade att Bibeln fördömer homosexualitet, men betonade också att kristna inte ska klandra homosexuella: "Vi får aldrig förnedra någon som lever i synd." För det polisanmäldes Green av RFSL. Han dömdes sedermera till fängelse för hets mot folk, men frikändes av högre rättsinstans.

Burka

The Politically Incorrect Guide to Islam and the Crusades. Del II

Submitted by Fähstorkh on Sun, 11/11/2018 - 08:00

Amerikanen Robert Spencer har författat 18 böcker och samtliga handlar om islam. I den första artikeln om Spencers bok The Politically Incorrect Guide to Islam and the Crusades (Regnery Publishing, 2005) granskade vi hans islamkritik. I denna avslutande artikel ska vi kika lite närmare på islamisk utrikespolitik.

The Politically Incorrect Guide to Islam and the Crusades

The Politically Incorrect Guide to Islam and the Crusades. Del I

Submitted by Fähstorkh on Sun, 11/04/2018 - 08:00

Amerikanen Robert Spencer är en synnerligen produktiv skribent. Han har författat 18 böcker och samtliga handlar om islam. I en tidigare publicerad artikel granskade vi Spencers senaste bok: The History of Jihad. I denna artikel synar vi The Politically Incorrect Guide to Islam and the Crusades (Regnery Publishing, 2005).

The Politically Incorrect Guide to Islam and the Crusades

Upp till kamp för klimatet?

Submitted by Fähstorkh on Thu, 10/18/2018 - 19:28

1800-talsekonomen och filosofen John Stuart Mill var mycket förtjust i musik och lär ha drabbats av en smärre depression som ung man när han fick för sig att det inom en snar framtid skulle bli omöjligt att komponera ny musik. Det finns ju inte hur många noter som helst, resonerade han.
Idag oroar vi oss inte över bristen på noter, utan klimatförändringar.
Redaktören är ingen klimatförnekare. Det är säkert sant att det har blivit varmare och han betvivlar inte att det kan åtminstone delvis ha att göra med hur vi människor beter oss.

The History of Jihad. From Muhammad to Isis

Submitted by Fähstorkh on Sun, 10/07/2018 - 08:00

Den amerikanske författaren Robert Spencer är så kontroversiell att han har blivit bannlyst av Theresa Mays konservativa regering. Han har alltså inte rätt att besöka Storbritannien. Beslutet är märkligt.
Spencer har inget kriminellt förflutet. Han rånar inte banker eller säljer droger. Inte heller deltar han i samhällsomstörtande aktiviteter.
Vad är det då som gör Spencer så omtvistad?

The Big Lie. Exposing the Nazi Roots of the American Left. Del II

Submitted by Fähstorkh on Sun, 09/30/2018 - 08:00

I den första artikeln om Dinesh D'Souzas bok The Big Lie. Exposing the Nazi Roots of the American Left (Regnery Publishing, 2017) fokuserade vi på hans huvudargument: fascism och socialism är ideologiska kusiner och kampen mellan fascism och socialism är en intrasocialistisk strid.
I denna artikel dyker vi huvudstupa ner i amerikansk politik.

DD

The Big Lie. Exposing the Nazi Roots of the American Left. Del I

Submitted by Fähstorkh on Sun, 09/23/2018 - 08:00

Dinesh D'Souza är en av USA:s mest kända konservativa debattörer och författare. D'Souza har författat ett tjugotal böcker och regisserat fem dokumentärer.
I två på varandra följande artiklar ska vi kika lite närmare på The Big Lie. Exposing the Nazi Roots of the American Left (Regnery Publishing, 2017). I boken beskriver D'Souza det som han kallar "den amerikanska vänsterns fascistiska och nazistiska rötter".
I denna inledande artikel diskuterar vi D'Souzas syn på fascism och nazism. I den avslutande artikeln dyker vi huvudstupa ner i amerikansk politik.

Livsstilsval bör ha konsekvenser

Submitted by Fähstorkh on Sun, 09/16/2018 - 08:00

Diskrimineringsombudsmannen stämde för drygt ett år sedan ett Uppsalaföretag för diskriminering med hänvisning till att företaget hade avbrutit rekryteringsprocessen av en muslimsk kvinna när det stod klart att hon vägrade skaka hand med män.

PixaBay

Handskakningar är numera kontroversiella i världens kanske mest sekulariserade land. Källa: Pixabay.

Alla som inte håller med mig är Hitler

Submitted by Fähstorkh on Thu, 09/06/2018 - 08:00

Liberalernas partiledare Jan Björklund gav nyligen Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson en bok om nazismen i present. Händelsen ägde rum under en TV-debatt om Sveriges EU-medlemskap. Åkesson var märkbart irriterad.
Efteråt försökte Björklund urskulda sig. Han förklarade att hans avsikt inte var att stämpla Åkessons parti som nazistiskt. Han sade att han endast ville varna för att den "högernationella våg som sveper över Europa riskerar att slå isär Europa."
Detta var naturligtvis bara undanflykter.

Våra infantila kommunister

Submitted by Fähstorkh on Sun, 09/02/2018 - 08:00

När redaktören vill roa sig brukar han kika på Feministiskt initiativs och Vänsterpartiets Twitterfeed. Få politiska rörelser sprider så mycket obegåvad politisk propaganda som dessa två organisationer.
Ofta vet man inte om man ska skratta eller gråta. Mer än en gång har redaktören förundrat sig över att människor som är äldre än tio attraheras av dessa naiva budskap.

V

Massinvandring, jämlikhet och socialdemokratiskt hyckleri

Submitted by Fähstorkh on Sun, 08/26/2018 - 08:00

När länder jämförs med avseende på jämlikhet, rankas de skandinaviska länderna ofta mycket högt. Sverige var världens mest jämställda land år 2011. Två år senare hade vi ramlat ner till plats nummer fyra.
Oxfam rankade Sverige som nummer ett år 2017 när det gäller kamp mot ojämlikhet. Island vann jämlikhetspriset.
Sverige och Danmark är de två mest jämlika länderna i Europeiska unionen.

Regeringen

Det fria samhällets fiender

Submitted by Fähstorkh on Sun, 08/19/2018 - 08:00

Enligt Sifos augustimätning får Vänsterpartiet 10,1 procent. Det faktum att Jonas Sjöstedts skämt till parti har lyckats att samla nästan tio procent av väljarkåren bakom sig visar att indoktrinering fungerar.
Decennier av rättighetspropaganda har gett resultat. Många svenskar inbillar sig numera att det existerar gratisluncher. Det enda som man behöver göra är att "kräva sin rätt". Allt fler anser att det är i sin ordning att, som det heter, "ta från de rika", för att finansiera vidmakthållandet av olika gruppers så kallade "rättigheter".

Vem är Gudrun Schyman? Del II

Submitted by Fähstorkh on Sun, 08/12/2018 - 08:00

År 1997 tog den dåvarande socialdemokratiska regeringen initiativ till en upplysningskampanj om nazismens brott. Kampanjen fick namnet Levande historia. Bakgrunden till kampanjen var en rapport från Centrum för invandringsforskning vid Stockholms universitet och Brottsförebyggande rådet. Enligt rapportförfattarna hade förvånansvärt många skolungdomar bristfälliga kunskaper om förintelsen.
Alla riksdagspartier, inklusive Vänsterpartiet, ställde sig bakom regeringens initiativ.