Wokvänstern: ett historiskt perspektiv. Del II

Submitted by Fähstorkh on Mon, 08/02/2021 - 14:14

I den förra artikeln diskuterade vi wokevänsterns rötter i klassisk marxism och kommunism. Kommunismen kollapsade, mer eller mindre, på 50-talet. I dess ställe växte en ny vänster fram. Den var fortfarande påverkad av den klassiska marxismen. Dess mål var fortfarande kommunism, men den hade en delvis ny syn på det kapitalistiska samhällets problem och hur de ska övervinnas.
Den hade också nya, intellektuella hjältar.

Woke 2021: O Canada

Submitted by Fähstorkh on Sun, 07/25/2021 - 13:26

Barn kan inte skaffa sig bankkonto eller rösta i presidentval. De kan inte försörja på arbete. De kan inte köra bil eller ansöka om pass, men enligt Maura Priest, filosofiprofessor vid Arizona State University, ska de egenmäktigt kunna fatta beslut om testosteroninjektioner och könskorrigerande operationer utan att vuxenvärlden ska kunna stoppa dem.

Woke 2021: Microsoft kavlar upp ärmarna

Submitted by Fähstorkh on Sun, 06/27/2021 - 13:08

Om du säger att det endast existerar två kön, kommer Twitter att spärra ditt konto. När New York Post publicerade en artikel som beskrev hur Patrisse Khan-Cullor, självdeklarerad kommunist och grundare av Black Lives Matter, gjort sig en smärre förmögenhet på marxistisk agitation, stoppade Facebook sina användare från att dela artikeln.

Mapping the Margins. Del II: Kritisk rasteori

Submitted by Fähstorkh on Fri, 06/11/2021 - 14:58

I förra artikeln presenterade vi Kimberlé Crenshaws inflytelserika essä Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color. Crenshaw har inte endast myntat termen "intersektionalitet", hon är också en av grundarna av den kritiska rasteorin.
I denna artikel ska vi kika lite närmare på vad kritisk rasteori innebär i praktiken.

Pixabay

Mapping the Margins. Del I

Submitted by Fähstorkh on Wed, 06/02/2021 - 12:56

Vi har i två tidigare artiklar presenterat två kommunister som har influerat den moderna vänstern: Antonio Gramsci och George Lukács. Gramsci lärde vänstern att fokusera på kultur, Lukács introducerade vänstern till Marx' Parismanuskript. Vår tids wokevänster är fortfarande marxistisk, men den är också kritisk till den marxistiska ortodoxin. Bland annat har den en annorlunda syn på politisk kamp.

Woke 2021: Nazister och supernazister

Submitted by Fähstorkh on Sat, 05/22/2021 - 17:31

Marvel Comics är ett av de två största serieförlagen i USA. Captain America är en känd Marvelkaraktär och nazisten Red Skull är hans ärkefiende. När Captain America hade premiär 1941 bekämpade han både nationalsocialism och kommunism. Ett av hans smeknamn var "kommunistkrosssaren". Han avslöjade kommunistiska konspirationer mot Amerika och läxade upp tyska spioner.
Det var då det.
Numera är Marvel woke. Följaktligen stöder Captain America LGBTQ. Red Skull är fortfarande lika diabolisk, men hans nationalsocialism har uppdaterats med modern psykologisk teori.

Det absurda med basinkomst

Submitted by Fähstorkh on Sun, 05/09/2021 - 15:12

Miljöpartiet vill ha basinkomst. Alla medborgare ska garanteras en inkomst som de kan leva på. Miljöpartisten Rebecka Le Moine är en av förespråkarna för basinkomst. I en motion till riksdagen skriver Le Moine att alla som "saknar inkomst ska vara garanterade ett stöd som går att leva på, oavsett vilken inkomst man har haft tidigare och oavsett orsaken till att man saknar inkomst".

RLM

The Enemy Within: How a Totalitarian Movement Is Destroying America

Submitted by Fähstorkh on Sun, 05/02/2021 - 12:55

David Horowitz nya bok The Enemy Within: How a Totalitarian Movement Is Destroying America (Regnery Publishing, 2021) inleds med ett citat av Abraham Lincoln.

At what point then is the approach of danger to be expected? I answer. If it ever reaches us it must spring up amongst us; it cannot come from abroad. If destruction be our lot we must ourselves be its author and finisher. As a nation of freemen, we must live through all time or die by suicide.

Woke 2021: ID-kort är en form av rasism

Submitted by Fähstorkh on Sun, 04/25/2021 - 14:24

USA liknar Sverige i ett avseende: Man måste legitimera sig i tid och otid. Du måste kunna styrka din ålder om du tänker köpa en flaska vodka eller ett paket cigaretter. ID-handling krävs för att hyra och köra bil. Samma regler gäller om du tänker köpa hus eller låna pengar i bank. Du måste till och med kunna styrka din identitet för att få ett fiskekort. Det är ungefär som i Sverige.
Ungefär.

Woke 2021: White Supremacy

Submitted by Fähstorkh on Sat, 04/17/2021 - 17:14

"White Supremacy" är en synonym till "nazism" och "fascism". Termen används av wokevänstern för att stigmatisera och demonisera människor. När vänstern kallar dig "fascist" och "nazist" beror det således inte nödvändigtvis på att du har fel i en eller annan sakfråga, i regel är anledningen att du har dristat dig till att tänka utanför wokeramen. Ett av wokevänsterns slagord är "mångfald", men om du bidrar till åsiktsmångfalden genom att torgföra en från wokevänstern avvikande uppfattning, skälls du för fascism och nazism.

George Lukács. Baronen som blev fanatisk kommunist

Submitted by Fähstorkh on Sun, 04/11/2021 - 12:50

Den första artikeln i vår serie om några av den moderna vänsterns förgrundsfigurer handlade om den italienske kommunisten Antonio Gramsci. Föreliggande artikel ska handla om ungraren George Lukács. Lukács kom från en välbärgad familj. Pappan var bankir med goda kontakter i det habsburgska imperiet. Kejsaren hade bestått familjen med adelstitlar, så sonen George var baron. Lukács deltog heller inte i första världskriget. Han var undantagen militärtjänstgöring på grund av familjens sociala ställning.

Woke 2021: Är kvantdatorer rasistiska?

Submitted by Fähstorkh on Sat, 04/03/2021 - 18:25

Scientific American har funnits i 175 år. Det är Amerikas äldsta populärvetenskapliga tidskrift. Tidskriftens målsättning är att popularisera vetenskap och har publicerat bidrag av många framstående forskare, bland andra fysikern Albert Einstein.
Naturvetenskaper som fysik och kemi har inte berörts av wokekulturens härjningar i samma utsträckning som till exempel sociologi och psykologi. Detta har, av lätt insedda skäl, irriterat den postmoderna vänstern.

Woke of Century: Feministisk Glaciologi

Submitted by Fähstorkh on Sat, 03/20/2021 - 22:15

Glaciologi är vetenskapen om glaciärer och is. Forskarna kallas "glaciologer". Författarna till Glaciers, Gender and Science är emellertid missnöjda med modern glaciärforskning. Skälet är att den vilar på premissen: "Is är endast is". Glaciärer är tvärtom "kontroversiella", säger artikelförfattarna.
Is är nämligen inte endast is.

Woke 2021: Leva och låta dö

Submitted by Fähstorkh on Sun, 03/07/2021 - 13:29

Den pågående pandemin har gett nytt bränsle åt wokevänstern. Massvaccinationer har inletts och frågan är i vilken ordning det ska ske. Man kan ju inte vaccinera alla samtidigt. Någon form av kösystem är oundvikligt.
En rimlig turordning är därför att gamla och personer med medicinska komplikationer, ska få förtur. Sjukvårdssystemet ska försöka rädda så många liv som möjligt. Därför måste dessa grupper prioriteras.
Wokevänstern har en helt annan idé. Den vill använda pandemin för att korrigera sociala orättvisor.

Antonio Gramsci och den långa marschen genom institutionerna

Submitted by Fähstorkh on Sat, 02/20/2021 - 10:19

Vi lever i märkliga tider. Människor uppmanas att avkolonisera sina bokhyllor. Mobbar välter statyer. Hela kvarter ockuperas och plundras i den sociala rättvisans namn. Politiker demonstrerar med vandalerna. Män hävdar att de är kvinnor, kvinnor hävdar att de är män. Ett helt nytt språk har sett dagen gry: WokeSpeak. "Mikroaggressioner" och "disparat diskriminering" är nya begrepp. Vita som lagar asiatisk makt sägs göra sig skyldiga till brottet kulturell appropriering, asiater som använder Internet, sägs använda Internet.

Woke 2021: Amen och Awoman

Submitted by Fähstorkh on Sat, 02/13/2021 - 15:30

Kineser använder ofta ordet "nega". "Nega" betyder "det" och uttalas "nigga". Det är ett ord som kineser använder när de är osäkra på hur de ska formulera sig. "Nigga" har alltså inget med ras att göra. Det hindrade inte University of Southern California att omplacera en språklärare efter det att denne hade använt ordet som ett exempel på fyllnadsord i en kurs om kommunikation. Flera studenter klagade:

The way we heard it in class was indicative of a much more hurtful word with tremendous implications for the Black community.

Woke 2020: Postmodern matematik

Submitted by Fähstorkh on Sun, 02/07/2021 - 13:55

I George Orwells berömda roman, 1984, har det statsbärande socialistpartiet eliminerat begreppet "objektiv sanning". Det finns ingen verklighet utanför Newspeak, det språk som Partiet har skapat i syfte att förhindra kritiskt tänkande. Sanning är det som Storebror säger är sant.
Romanens huvudfigur, Winston Smith, har emellertid börjat tvivla.

Philosophy. Problems and Principles. Del II

Submitted by Fähstorkh on Wed, 01/27/2021 - 15:58

Den förra artikeln avslutades med en fråga. Finns det en värld bortom tiden? Frågan anmäler sig på grund av vårt predikament som människor. Vi är medvetna om oss själva. Vi vet om att vi ska dö. Scruton menar att vi egentligen inte är oroliga för att dö, vi oroar sig över att döden är vår resas slut.
Vad händer när vi dör? Kroppen dör givetvis, men vad händer med personen? Är personen en del av kroppen eller lämnar den kroppen för en värld utanför tiden? En värld där inget förändras, där vi har evigt liv?

En kritik av Ben Shapiro

Submitted by Fähstorkh on Mon, 12/21/2020 - 15:11

Ben Shapiro är en av den amerikanska nyliberala och religiösa högerns centralfigurer. Redaktören har läst flera av hans böcker och följt honom på videokanalen YouTube under många år. Han är ung, rik och smart. Han är definitivt underhållande särskilt när han debatterar socialister.
Frågan är hur bra hans egna argument är. Shapiro har ju en egen position och det är denna vi ska kika lite närmare på i denna artikel. Materialet är hämtat från Shapiros bok The Right Side of History. Bokens framställning speglar väl Shapiros intellektuella position och världsbild.

How to Oppose the Push for Socialism

Submitted by Fähstorkh on Sat, 12/12/2020 - 15:18

Kommunism och socialism är två av världens mest blodtörstiga ideologier. Trots det är de populära, inte minst bland ungdomar. Frågan är vad det beror på och hur motståndet ska formuleras och organiseras. Ben Bayer and Elan Journo från Ayn Randinstitutet satte sig nyligen ner för att diskutera frågan.

Wittgenstein. The Duty of Genius. Del III

Submitted by Fähstorkh on Sat, 11/28/2020 - 16:13

I The Problems of Philosophy beskriver Bertrand Russell filosofin som ett misslyckande. Har vi lyckats att bevisa existensen av en extern värld? Nej. Har vi lyckats bevisa att orsak och verkan existerar? Nej. Har vi lyckats att validera våra induktiva generaliseringar? Nej. Har vi lyckats att finna en objektiv grundval för våra värderar? Nej.

Communism. A History

Submitted by Fähstorkh on Fri, 11/13/2020 - 15:47

Richard Pipes är en amerikansk historiker som har specialiserat sig på kommunismens historia. Det Pipes inte vet om kommunism är förmodligen inte värt att veta. I boken Communism. A History (Chronicles, 2003) ger sig Pipes i kast med att sammanfatta kommunismens historia och besvara några viktiga frågor.

Communism. A History

Kommunismens tre aspekter

Ordet "kommunism" refererar till tre saker:

Världens mest överskattade tonåring

Submitted by Fähstorkh on Wed, 10/21/2020 - 16:18

Tabu är förmodligen fel ord, men det har inte ansetts salongsfähigt att kritisera Greta Thunberg. Hon är barn, flicka och lider av aspergers. Om några månader fyller Thunberg emellertid 18. Hon är då kvinna med aspergers. Förmodligen ger hennes könstillhörighet och diagnoser även i fortsättningen henne en viss immunitet mot kritik, men hon är åtminstone inte längre minderårig.

Greta Thunberg

Från Nogger till Lancome

Submitted by Fähstorkh on Wed, 10/07/2020 - 14:07

När redaktören blir nyfiken på en bok, brukar han uppsöka den lokala bokhandeln. Sortimentet är dessvärre begränsat och för det mesta återvänder han hem tomhänt. Nästa anhalt är därför Bokbörsen. Bokbörsen är en webbplats på vilken man kan köpa böcker från olika antikvariat i hela landet. Det är en genial idé att sammanföra olika antikvariat och ofta hittar man det som man söker efter.

Wittgenstein. The Duty of Genius. Del I

Submitted by Fähstorkh on Sat, 09/26/2020 - 18:07

Ludwig Wittgenstein är en av 1900-talets mest kända filosofer. Han revolutionerade filosofin två gånger och har satt djupa spår i analytiskt och postmodernt tänkande. Böcker om Wittgenstein brukar välja att mellan att handla om hans filosofi eller hans liv. I Wittgenstein. The Duty of Genius (Vintage Books, 1991) försöker den brittiske filosofen Ray Monk att väva ihop dessa två teman och visa hur Wittgensteins filosofi griper in i hans liv och hur hans liv och personlighet färgar av sig på hans filosofiska tänkande.

Om vår rätt till bokbål

Submitted by Fähstorkh on Sun, 08/30/2020 - 15:44

Carl Bildt är en av Sveriges mest namnkunniga politiker. Han har varit statsminister och haft höga poster i EU. Han var ordförande för Moderata samlingspartiet i mer än ett decennium. Som nyliberal har han försvarat friheten på nätet och i samhället. I en motion från 1988 argumenterade Bildt för "Grundlagsfäst äganderätt". Skälet är, hävdade Bildt, att "Enskild äganderätt är en förutsättning för demokrati".
Det var då det. Nu är Bildt gammal och rädd.

Cancel Carl?

Submitted by Fähstorkh on Fri, 08/28/2020 - 13:49

Den föregående artikeln handlade om den tyske matematikern Gottlob Frege. Frege är den moderna språkfilosofins grundare och beundrad för sitt skarpsinne. Tyvärr var han också antisemit. Frege skyltade aldrig med sin antisemitism. Han uttalade sig aldrig offentligt i politiska frågor. Han var en typisk matematikprofessor och höll sig på sin akademiska kant. Han hade till och med judiska vänner som uppskattade honom. En av dem var Ludwig Wittgenstein.

Frege, filosofin och fascismen

Submitted by Fähstorkh on Sun, 08/23/2020 - 12:52

Den tyske matematikprofessorn Gottlob Frege grundade den moderna språkfilosofin. Han kullkastade den aristoteliska logiken. Han pekade på länken mellan filosofi och matematik. Han lade grunden för den analytiska filosofin och inspirerade 1900-talsfilosofer som Bertrand Russell och Ludwig Wittgenstein. Den brittiske filosofen Ray Monk har om Frege sagt att hans tänkande var den moderna filosofins mest kraftfulla motor.

Frege

How to Destroy America in Three Easy Steps. Del II

Submitted by Fähstorkh on Wed, 08/12/2020 - 15:48

I sin nya bok, How to Destroy America in Three Easy Steps (Broadside Books, 2020), hävdar Ben Shapiro att Amerika håller på att bryta samman. I den första artikeln beskrev vi de krafter som håller ihop Amerika. Amerika hålls ihop av de filosofiska idealen i Självständighetsförklaringen, sin kultur och historia. I denna artikel ska vi kika lite närmare på de krafter som hotar att disintegrera Amerika.

How to Destroy America in Three Easy Steps. Del I

Submitted by Fähstorkh on Tue, 08/04/2020 - 18:59

I sin nya bok, How to Destroy America in Three Easy Steps (Broadside Books, 2020) hävdar Ben Shapiro att Amerika är mer splittrat än någonsin. Röda stater blir allt rödare, blåa stater blir allt blåare. Amerikaner misstror varandra i allt större utsträckning. Media har politiserats fortlöpande. Det har blivit viktigare att vara moraliskt korrekt än att ha fakta på sin sida. Allt fler amerikaner verkar ha svårt att förstå att inte alla kan vinna demokratiska val. Reaktionen på Donald Trumps seger i presidentvalet visade hur djupt denna splittring går.

Cancelkulturen i Sverige. Fallet Alexander Bard

Submitted by Fähstorkh on Fri, 07/10/2020 - 14:17

Vi har begåvats med ett nytt och svåröversatt begrepp: "cancel culture". Med "cancel culture" åsyftas en organiserad kampanj vars målsättning är att krossa en individs ekonomi, sociala ställning och allmänna rykte. Alexander Bard är den senaste måltavlan. Bard attackeras nu både från höger och vänster därför att han har raljerat över Black Lives Matter (BLM).

United States of Socialism

Submitted by Fähstorkh on Sat, 07/04/2020 - 13:42

Socialism förblir populärt, trots idéns, minst sagt, miserabla meriter. Enligt en Gallupundersökning från 2019 är 43 procent av alla vuxna amerikaner positiva till socialism. Över hälften av Amerikas unga är lika entusiastiska.
I boken United States of Socialism (All Points Books, 2020) hävdar Dinesh D’Souza att det är ett mysterium som söker en förklaring. Få teorier är så misskrediterade som socialismen, men den fortsätter att attrahera människor. Varför?

Den sociala ordningens problem

Submitted by Fähstorkh on Mon, 06/29/2020 - 14:11

Sigmund Freud menade att människan är en aggressiv varelse. Detta faktum ställer samhällen inför ett delikat problem eftersom de består av människor. Människors naturliga aggressivitet måste tyglas. I annat fall hotas den sociala ordningen med ruin.
Freud menade att det också är det som civilisationer gör. De tyglar människors spontana aggressivitet. Social ordning är alltså inget naturligt. Det är något som vi har skapat därför det finns fördelar med att leva i samhällen.

Nyttiga idioter

Submitted by Fähstorkh on Wed, 06/17/2020 - 12:55

Nyligen hölls ännu en obegriplig demonstration i Stockholm till stöd för Black Lives Matter. Det är organisation som har bildats för att försvara svartas rättigheter i länder som Amerika och Sverige. För svarta har ju inga rättigheter i vår del av världen. Eller hur?
Det känner vi ju alla till att i Sverige är diskriminering av svarta inte endast tillåtet, det uppmuntras av regering och riksdag. Och Amerika har naturligtvis inget rättssystem som hanterar poliser som bryter mot lagen. Naturligtvis inte. Det är fritt fram att begå vilka brott som helst mot svarta? Eller hur?

Vår tids intellektuella pest

Submitted by Fähstorkh on Tue, 06/16/2020 - 17:11

När den legendariska musiktidningen Rolling Stone utsåg världens 100 bästa rockgitarrister, toppades listan av Jimi Hendrix, Jimmy Page och Eric Clapton. Två kvinnor lyckades ta sig in på listan. Antag att Rolling Stone hade accepterat den radikalfeministiska agendan och sagt att det är dags att musikindustrin blir mer inklusiv och förklarat att man ska göra som Sveriges regering, tillämpa vartannatprincipen och kvotera in 48 kvinnliga rockgitarrister.
Hade en sådan lista verkligen speglat verkligheten? Knappast.

Sentimentalisering av en våldsam underklass

Submitted by Fähstorkh on Thu, 06/04/2020 - 18:04

Donald Trump var inte redaktörens favorit i det amerikanska presidentvalet 2016. Faktum är att han följde valet med, minst sagt, måttligt intresse. Reaktionerna på Trumps seger var inte desto mindre minst sagt bisarra. Inte ens svenska medier kunde dölja sin bitterhet och besvikelse.
Nu är det dags för mer massmedialt nonsens.

Riots

Källa: Fibonacci Blue.

Thinkspot: första intrycket

Submitted by Fähstorkh on Wed, 05/13/2020 - 19:39

Det har stormat kring sociala medier de senaste åren, särskilt YouTube, Patreon och Twitter. När dessa företag startade hade de relativt enkla regler: gör vad du vill, men bryt inte mot lagen. Om du bryter mot lagen, stänger vi ditt konto.
Tjänsterna blev enormt populära och företagen växte så det knakade. Ägarna blev naturligtvis stenrika och ju mer pengar de tjänade, desto mer progressivt sinnade blev de.