Woke 2023: Stanfords "The Elimination of Harmful Language Initiative"

Submitted by Fähstorkh on Tue, 03/14/2023 - 13:23

Stanforduniversitetet är ett av USA:s så kallade toppuniversitet. Det innebär att man måste ha bra betyg för att säkra sig en plats. Man måste också ha gott pengar. Det är dyrt att studera på Stanford. Stanford är emellertid inte endast ett elituniversitet, det är också en institution som kontrolleras av wokevänstern. Nyligen sjösatte Stanford ett nytt projekt i syfte att bidra till en inklusiv värld: The Elimination of Harmful Language Initiative.

Först lite kontext.

Science, Politics and Gnosticism

Submitted by Fähstorkh on Fri, 03/03/2023 - 15:59

I Science, Politics and Gnosticism (Intercollegiate Studies Institute, 2005) karakteriserar den amerikanske filosofen Eric Voegelin vår tids politiska massrörelser genom att spåra dem tillbaka till deras ideologiska rötter.
Voegelins tes är att socialism, fascism och nationalsocialism är i grunden religiösa rörelser med grunder i gnostisk filosofi.

Science, Politics and Gnosticism

1984

Submitted by Fähstorkh on Mon, 02/13/2023 - 12:14

Lex Fridman forskar om artificiell intelligens vid Massachusetts Institute of Technology. Han driver också en populär YouTubekanal. Nyligen beslutade han sig för att läsa en bok i veckan under ett helt år och publicera en video per bok.
Först ut är George Orwells klassiker 1984.

Tidöavtalets paradoxer

Submitted by Fähstorkh on Mon, 02/06/2023 - 14:54

Sverigedemokraterna blev inte inbjudna till Nobelfesten i Stockholm. Nobelstiftelsen motiverade sitt beslut med följande ord:

Partiets bakgrund i högerextremism och företrädarnas agerande i nuet visar på en bristande respekt för den grundläggande principen om alla människor är lika värda och rättigheter.

Faktum är att det är helt i sin ordning att driva och argumentera för Sverigedemokratisk politik och bli inbjuden till nämnda bankett, så länge man inte kallar sig Sverigedemokrat. I denna artikel ska vi kika lite närmare på Tidöavtalet.

Hjärnsmältor

Submitted by Fähstorkh on Tue, 01/31/2023 - 15:18

Sam Harris är hjärnforskare, men försörjer sig i huvudsak på att skriva, föreläsa och debattera. Han är dock ingen större kommunikatör. Han talar med en låg och entonig röst och ger ofta ett oengagerat intryck.
Likväl har han formulerat en skarp och ofta träffande kritik av de stora världsreligionerna. Han är kanske inte en lika stor orator som Christopher Hitchens, men definitivt en lika god analytiker.

Klimatteater

Submitted by Fähstorkh on Wed, 01/25/2023 - 16:15

Greta Thunberg beskriver sig som en autistisk klimat- och rättviseaktivist. Autism är ett spektrum, starka moraliska övertygelser i kombination med ett svartvitt förhållningsätt är vanligt förekommande.
När sextonåriga Thunberg intervjuades av Fredrik Skavlan sade hon också att hon ser världen i svartvitt. Under intervjun förklarade Thunberg att lösningen på klimatkrisen "är … så lätt att en femåring kan förstå det".
Nu har Thunberg vuxit upp och tillhör vuxenvärlden, men hon beter sig fortfarande som en femåring.

Woke 2023: Från Mao till Trudeau

Submitted by Fähstorkh on Sat, 01/21/2023 - 16:50

Året är 1966. Du har blivit arresterad av kinesisk polis. Du spärras in i en cell tillsammans med ett tiotal personer. De samlas runtom dig och anklagar dig för att ha begått avskyvärda brott mot folket. Du försvarar dig och säger att du inte har brutit mot någon lag, åtminstone ingen lag som du känner till.

Herr Clausewitz och klimatkampen

Submitted by Fähstorkh on Mon, 01/02/2023 - 18:23

Klimataktivisten Greta Thunberg har beklagat sig över att hennes politiska engagemang har hindrat henne från att få en anständig utbildning. Allt hopp är dock inte ute. Thunberg förefaller bedriva självstudier och beviset härför är hennes ständigt expanderande vokabulär.
Hon har lärt sig att använda två nya ord; "nykolonialism" och "rasism".
Att öppna en gruva är, om vi får tro Thunberg, nykolonialism och rasism, även om det görs av svenskar och på svenskt territorium.

The Marxification of Education

Submitted by Fähstorkh on Sat, 12/17/2022 - 15:01

I maj innevarande år mördades över 20 barn och vuxna vid en skolskjutning i Uvalde, Texas. Efteråt arrangerade elever från skolor i området en protest. Eleverna samlades utanför Rhode Islands stadshus på skoltid och krävde skärpta vapenlagar. I samma område kan nio av tio studenter inte räkna och åtta av tio har allvarliga problem med att uttrycka sig skriftligt och muntligt.

A Billion Years

Submitted by Fähstorkh on Tue, 10/25/2022 - 18:56

Det som gör scientologikyrkan till en intressant religion är att den är modern. Traditionella religioner handlar om änglar och demoner, scientologins doktrin innehåller intergalaktiska konfederationer, rymdskepp, inplanteringsstationer och utomjordiska invasionsstyrkor.
I denna artikel ska vi kika lite närmare på Mike Rinders nya bok: A Billion Years (Silvertail Books, 2022). Rinder var scientolog i över 30 år och medlem av kyrkans ledning. Han lämnade organisationen för 15 år sedan och är idag en av dess skarpaste kritiker.

Groomer Schools. Del II

Submitted by Fähstorkh on Sat, 10/15/2022 - 13:44

I en bok från 2021, A Long, Dark Shadow: Minor-Attracted People and Their Pursuit of Dignity, hävdar Allyn Walker, som beskriver sig som transperson, att det är dags att avstigmatisera pedofili och ersätta pedofilbegreppet med frasen "Minor Attracted People".

Woke 2022: The Last White Man

Submitted by Fähstorkh on Sat, 09/24/2022 - 16:04

The Last White Man är namnet på en roman av den brittisk-pakistanske författaren Mohsin Hamid. När bokens huvudrollsfigur, en man med det svenskklingande namnet "Anders", vaknar upp en morgon upptäcker han att hans hudfärg har mörknat. Varför får vi inte veta. Anders sägs reagera med vrede, men han inser snart att han inte är ensam om att ha förvandlats. Över hela världen blir vita allt mörkare tills det en dag inte finns kvar några vita människor överhuvudtaget.

Woke 2022: De vill att du ska dö

Submitted by Fähstorkh on Fri, 09/16/2022 - 14:28

Rahm Emanuel var Vita husets stabschef under president Barack Obama. Emanuel sade vid ett tillfälle att kriser inte nödvändigtvis är något negativt. Tvärtom:

You never want a serious crisis to go to waste. And what I mean by that is an opportunity to do things that you think you could not do before.

Vad Emanuel menade var följande: Om du lyckas att övertyga människor om att det existerar ett hot mot dem, kommer de att acceptera politiska åtgärder som de aldrig hade accepterat annars.

Inför valet

Submitted by Fähstorkh on Fri, 09/09/2022 - 13:33

Antag att du ska opereras för en allvarlig sjukdom. Operationen dröjer dock och du frågar din läkare vad det beror på. Läkaren svarar att den läkare som ska utföra operationen är på semester. Du ställer då frågan om man inte kan hitta en annan läkare. Läkaren svarar: "Vi tillämpar regeln varannan kvinna. Den förra patienten opererades av en man, vilket innebär att du ska opereras av en kvinnlig läkare. Vårt mål är en jämställd sjukvård. Alla måste göra en insats i kampen mot patriarkatet"

Cynical Theories. Del III

Submitted by Fähstorkh on Fri, 08/26/2022 - 13:36

I förra artikeln beskrev vi postmodernismens historia. 1960-talets postmodernism var abstrakt, dunkel och politisk irrelevant. I mitten av 70-talet hade den akademiska postmodernismen bränt allt sitt krut. Samtidigt hade en ny och mer politiskt potent postmodernism börjat växa fram.
I denna artikel ska vi lite närmare på postkolonial teori.

Cynical Theories. Del II

Submitted by Fähstorkh on Thu, 08/18/2022 - 18:14

I den första artikeln om James Lindsays och Helen Pluckroses bok Cynical Theories sade vi några ord om postmodernismens historia. I denna artikel ska vi fortsätta att granska rörelsens historia, denna gång med fokus på hur postmodernismen ser på kunskap och makt.

Race Marxism. Del II

Submitted by Fähstorkh on Tue, 08/02/2022 - 14:24

Den kritiska rasteorin grundades 1989 under en konferens i Madison, Wisconsin. Richard Delgado, en av rörelsens förgrundsfigurer, beskrev deltagarna som "ett gäng marxister". Mötet var organiserat av den svarta feministen Kimberlé Crenshaw. Det var Crenshaw som föreslog mötet att den nya rörelsen skulle anta namnet "kritisk rasteori".

Groomer Schools. Del I

Submitted by Fähstorkh on Tue, 07/26/2022 - 12:54

Den amerikanske matematikern James Lindsay har startat ett projekt vars syfte är att beskriva och kritisera vad han kallar "marxifieringen" av det amerikanska utbildningssystemet. Föreläsningsserien "Groomer Schools" handlar om den amerikanska grundskolan.
Lindsay menar att amerikanska skolor idag inte har som primär målsättning att utbilda barn och ungdomar så att de kan finna en plats i samhället där de kan sätta rötter och växa. Målsättningen är att skapa besvikna, desillusionerade och mentalt instabila barn och ungdomar som kan rekryteras för radikal politik.

Intellektuellt finlir eller bara dravel? Jordan Peterson och John McWhorter

Submitted by Fähstorkh on Tue, 05/10/2022 - 19:03

I George Orwells roman Animal Farm beskriver författaren hur djuren på en bondgård gör uppror mot bonden med målet att skapa en jämställd lantegendom. Revolutionen urartar dock och en gris med namnet Napoleon tar makten och inför ett nytt privilegiesystem i vilket han själv befinner sig på toppen. Från och med nu, kungör Napoleon, är alla djur jämlika, men några djur är mer jämlika än andra.
Vad har Orwells satir att göra med Jordan Peterson och John McWhorter? Det är en fråga som ifrågavarande artikel förhoppningsvis ska besvara.

Cynical Theories I

Submitted by Fähstorkh on Tue, 03/22/2022 - 17:33

James Lindsays och Helen Pluckroses Cynical Theories - How Activist Scholarship Made Everything About Race, Gender, and Identity(Pitchstone Publishing, 2020) är en systematisk presentation och kritik av det som ibland kallas wokevänster. Det är en svårläst, men i högsta grad informativ bok som vi här ska kika lite närmare på.

Cynical Theories

Lärdomar från Kanada

Submitted by Fähstorkh on Wed, 03/09/2022 - 12:50

Kommunister är utopister och tror på ett framtida statslöst samhälle. Klassiska liberaler anser att staten är ett nödvändigt ont. Den är nödvändig därför att den sociala ordningen måste upprätthållas och ett försvar mot externa fiender är nödvändigt. Den är ett ont därför att den utgör ett hot mot människors friheter. Därför vill klassiska liberaler begränsa statens storlek och i stället prioritera marknadslösningar.

Woke Racism

Submitted by Fähstorkh on Mon, 02/28/2022 - 15:15

John McWhorter är språkvetare vid New Yorks Columbiauniversitet. I sin senaste bok, Woke Racism. How a New Religion is Betrayed Black America (Portfolio, 2021) diskuterar och kritiserar McWhorter det som i andra sammanhang brukar kallas "wokevänster". Till skillnad från många kritiker menar McWhorter att det är fel att betrakta wokevänstern som en politisk rörelse. Istället menar han att det är en religiös väckelserörelse.

Woke Racism

Against the Tide

Submitted by Fähstorkh on Sat, 02/19/2022 - 16:33

Den brittiske filosofen Roger Scruton dog för drygt två år sedan, 75 år gammal. Efter sig lämnade han böcker, föreläsningar, musikaliska kompositioner och noveller. Against the Tide (Bloomsbury, 2022) är en artikelsamling utgiven postumt av Scrutons litterära exekutör, den irländske filosofen Mark Dooley.

Against the Tide

Vänstern och arbetarklassen

Submitted by Fähstorkh on Sun, 02/13/2022 - 15:33

Marxismen hävdar att socialismen är en historisk nödvändighet. Arbetarklassen kommer av skäl som den själv inte förstår att störta kapitalismen i gruset. I realiteten har arbetarklassen aldrig varit särskilt förtjust i klasskamp och revolution. De flesta arbetare uppfattar sig inte som tillhöriga en social klass med bestämda intressen. De vill bilda kärnfamilj, äga en Volvo eller motsvarande och bo i villa.

Freedom Convoy

Gud, Milo och Margie

Submitted by Fähstorkh on Sun, 01/30/2022 - 14:00

Vad driver människor att bli religiösa? Kristna får ofta frågan hur de kan beskriva Gud som kärleksfull när han, uppenbarligen utan att tveka, är beredd att döma människor till eviga plågor för bagatellartade regelöverträdelser. Skräckrockaren Alice Cooper sade i en intervju att hans kristna tro är grundad på fruktan. Cooper förklarade att han är rädd för Gud. Det var inte paradiset som lockade honom, utan rädslan för att hamna i helvetet.

The G Factor. The Science of Mental Ability. Del IV

Submitted by Fähstorkh on Mon, 01/24/2022 - 15:04

I den föregående artikeln om Arthur Jensens bok The G Factor. The Science of Mental Ability (Praeger, 1998) nuddade vi vid något som har gjort modern differentialpsykologi kontroversiell: frågan om förhållandet mellan arv och miljö. I denna artikel ska vi titta lite närmare på det som har gjort intelligensforskning extremt kontroversiellt: frågan om gruppskillnader. Finns det skillnader i uppmätt intelligens mellan olika etniska grupper?

AJ

Nyårstips 2022

Submitted by Fähstorkh on Fri, 12/31/2021 - 11:41

Så var det dags att vända blad igen. År 2022 står för dörren och redaktör Fähstorkh har skapat en ny lista med nyårstips.

New Discourses

Först ut är matematikern James Lindsays kanal New Discourses. Lindsay har, tillsammans med Helen Pluckrose, skrivit boken Cynical Theories och profilerat sig som några av de mest kunniga motståndarna till wokevansinnet. Väl värt ett besök.

The G Factor. The Science of Mental Ability. Del II

Submitted by Fähstorkh on Mon, 12/27/2021 - 17:11

Fakultetspsykologer ansåg att intelligens är något multipelt. Francis Galton var en tidig kritiker av denna teori. Han var övertygad om att alla mentala förmågor är genomsyrade av en och samma kraft. Galton genomförde tusentals experiment i syfte att bevisa sin hypotes, dock utan att komma någon vart. Galton grundade differentialpsykologin, Charles Spearman placerade den på solid grund.

Charles Spearman

The G Factor. The Science of Mental Ability. Del I

Submitted by Fähstorkh on Wed, 12/15/2021 - 12:36

Arthur Jensen är ett av de mest kända namnen i modern differentialpsykologi. Differentialpsykologer studerar skillnader mellan individer och mellan grupper av individer, framför allt kognitiva skillnader. The G Factor. The Science of Mental Ability (Praeger, 1998) har sin bakgrund i en över 50 år gammal artikel som Jensen skrev för Harvard Educational Review: How Much Can We Boost IQ and Scholastic Achievement? Är det möjligt att, med psykologiska metoder, höja intelligensen på barn som befinner sig i en riskzon?

Wokvänstern: ett historiskt perspektiv. Del IV

Submitted by Fähstorkh on Mon, 10/25/2021 - 15:45

I förhållande till den traditionella vänstern representerade den nya vänstern något nytt. Någon kvalitativ förändring var det dock aldrig tal om. Den nya vänstern var fortfarande marxistisk och kommunistisk. Den ideologiska omorienteringen var i huvudsak strategiskt motiverad: Om arbetarklassen inte vill göra revolution, kanske vi ska förlita oss på ungdomar, minoriteter och kriminella.

Antifascistisk demonstration. Källa: Gayatri Malhotra.

I Can't Breathe: How a Racial Hoax Is Killing America

Submitted by Fähstorkh on Sat, 10/16/2021 - 10:31

I Can't Breathe: How a Racial Hoax Is Killing America (Regnery Publishing, 2021) är David Horowitz' andra bok detta år och ämnet är Black Lives Matter-rörelsen (BLM) och det sociala kaos som följde på George Floyds död. Horowitz menar att BLM baserar sin extremt destruktiva verksamhet på en lögn som, av olika skäl, har accepterats okritiskt av media, sport- och affärsvärld och landets politiska etablissemang: att Amerika är strukturellt rasistiskt.

Wokvänstern: ett historiskt perspektiv. Del III

Submitted by Fähstorkh on Sun, 10/10/2021 - 13:55

1960-talet skilde sig från 30-talet i flera avseenden. Den fattigdom som hade utgjort grunden för den socialistiska kapitalismkritiken var ett minne blott. Kapitaliststaterna i väst hade blivit rikare och deras medborgare hade blivit friare. Utvecklingen i väst stod i bjärt kontrast till förhållandena i öst. Det sovjetiska systemet hade stagnerat ekonomiskt och sedan länge förlorat sin ideologiska appell.

The Parasitic Mind: How Infectious Ideas Are Killing Common Sense

Submitted by Fähstorkh on Fri, 10/01/2021 - 12:26

Gad Saad är professor in marknadsföring vid Montreals Concordiauniversitet. Saad har gjort sig känd som en frän kritiker av postmodernt tänkande, men till skillnad från många kritiker är hans infallsvinkel inte filosofisk. Saads främsta inspirationskälla är Charles Darwin evolutionsteori.
I denna artikel ska vi kika lite närmare på hans senaste bok, The Parasitic Mind: How Infectious Ideas Are Killing Common Sense (Regnery Publishing Inc, 2020).

Woke 2021: Etnomatematik

Submitted by Fähstorkh on Fri, 09/24/2021 - 13:45

I en tidigare publicerad artikel kikade vi lite närmare på Ontarios kamp mot matematisk rasism. Katherine Brown är Demokrat och Oregons guvernör. Om politikerna i Ontario anser att strukturell rasism håller nere minoritetsbarns matematikprestationer, anser Brown att alla ämnen är drabbade.

Kate Brown

Katherine Brown. Källa: Wikipedia.

Woke 2021: Ontario tar upp kampen mot matematisk rasism

Submitted by Fähstorkh on Fri, 09/17/2021 - 14:05

Skolorna i Ontario har fått en ny läroplan i matematik. I den första versionen sades det att matematik är något subjektivt och "eurocentriskt" och att ämnet har använts för att normalisera rasism. Den nya läroplanen i matematik sades ha som målsättning att utmana maktsystem inne i och utanför klassrummet genom att eliminera "systembarriärer". Läroplanen utsattes för omfattande kritik och premiärminister Doug Fort, ledare för Ontarios progressiva, konservativa parti, beslutade att stryka de mest uppenbart bisarra formuleringarna.

Condoleezza Rice minns Septemberattackerna 20 år efteråt

Submitted by Fähstorkh on Mon, 09/06/2021 - 16:21

Idag är det 20 år sedan islamiska terrorister attackerade New York och Washington. Det var inte den första attacken. År 1993 försökte en grupp islamister detonera en truckbomb i ett parkeringsgarage under World Trade Center. I koordinerade bombattacker mot de amerikanska ambassaderna i Kenya och Tanzania år 1998 dödades över 200 amerikaner. Två år senare angrep islamister USS Cole när jagaren låg dockad i Adens hamn.

Att tysta ett folk

Submitted by Fähstorkh on Mon, 09/06/2021 - 11:02

I The Authoritarian Moment: How the Left Weaponized America's Institutions Against Dissent (Broadside Books, 2021) hävdar Ben Shapiro att vänstern har tystat det amerikanska folket. I en tidigare artikel diskuterade vi ett av Shapiros argument, en teori som han har lånat från Nassim Nicholas Taleb. I denna artikel ska kritiskt granska det andra argumentet.

Minoriteters makt

Submitted by Fähstorkh on Wed, 09/01/2021 - 13:00

I The Authoritarian Moment: How the Left Weaponized America's Institutions Against Dissent hävdar Ben Shapiro att wokevänstern har övertagit de centrala institutionerna i Amerika. Syftet med boken är att besvara frågan hur det gick till och Shapiro har låtit sig inspireras av en teori i Nassim Nicholas Talebs bok: Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life (Penguin Books Ltd, 2019). I denna artikel ska vi kika lite närmare på Talebs teori.

Woke 2021: Upp till kamp för en antirasistisk geovetenskap

Submitted by Fähstorkh on Sun, 08/08/2021 - 12:48

I en tidigare artikel refererade vi försöken att skapa en feministisk glaciologi. Modern glaciologi är, om vi får tro feminister, sexistisk och imperialistisk. Tro det eller inte, men is är inte endast is.
Nu är det geovetenskapernas tur. I artikeln An Actionable Anti-Racism Plan for Geoscience Organizations argumenterar några universitetslärare och en Microsoftanställd för att vår tids geovetenskaper är rasistiska.

Wokvänstern: ett historiskt perspektiv. Del II

Submitted by Fähstorkh on Mon, 08/02/2021 - 14:14

I den förra artikeln diskuterade vi wokevänsterns rötter i klassisk marxism och kommunism. Kommunismen kollapsade, mer eller mindre, på 50-talet. I dess ställe växte en ny vänster fram. Den var fortfarande påverkad av den klassiska marxismen. Dess mål var fortfarande kommunism, men den hade en delvis ny syn på det kapitalistiska samhällets problem och hur de ska övervinnas.
Den hade också nya, intellektuella hjältar.

Woke 2021: O Canada

Submitted by Fähstorkh on Sun, 07/25/2021 - 13:26

Barn kan inte skaffa sig bankkonto eller rösta i presidentval. De kan inte försörja på arbete. De kan inte köra bil eller ansöka om pass, men enligt Maura Priest, filosofiprofessor vid Arizona State University, ska de egenmäktigt kunna fatta beslut om testosteroninjektioner och könskorrigerande operationer utan att vuxenvärlden ska kunna stoppa dem.