Samtiden.com

Statstelevisionen som ideologiproducent

Statstelevisionen skryter gärna och ofta om sin status som fri TV. Det är naturligtvis rent struntprat. Statstelevisionen har aldrig varit fri TV. Det famösa reportaget om det kubanska revolutionsfirandet i december förra året är endast ett exempel på TV:s vänstervridning.

"Jihad service"

Journalisten Mats Skogkär på Sydsvenska Dagbladet ägnade nyligen en månad åt att granska Rapports utrikesrapportering och noterade att företaget har ett synnerligen komplicerat förhållande till muslimsk terrorism. Människor dör i "sprängdåd" och "bombdåd", men nästan aldrig i terrordåd. Terroristernas propagandavideos kallas "amatörvideos" och terroristledare för "rebelledare". Terroristgrupper existerar inte. Däremot myllrar det av "motståndsrörelser" och "motståndsgrupper". Statstelevisionen drar sig inte ens för att lansera konspirationsteorier:

Mot slutet av programmet lanseras så en klassisk konspirationsteori - förmedlad med benäget bistånd av en intervjuad irakisk journalist - om att USA ligger bakom en våg av mord på irakiska akademiker och intellektuella:
"Genom att göra sig av med dom tänkare som intellektuellt kan utmana och ifrågasätta USA:s intressen och skapa opinion så skrämmer man och splittrar andra ledande irakier."
Dock medges att "handfasta bevis" saknas. Men det har också sin förklaring:
"Ingen utreder ju - eller tillåts utreda - morden."
Till journalistikens grunder hör ifrågasättande och kritisk granskning. Men det är inte oväsentligt och sällan en slump vad som ifrågasätts och vad som tillåts passera, vem som granskas och vems verklighetsbeskrivning journalisten, uttalat eller outtalat, gör till sin.
Begreppet public service står för TV och radio i allmänhetens tjänst. Inte TV och radio i terrorismens tjänst. Om någon nu mot förmodan skulle ha missuppfattat den saken.

Lysande, Skogkär, lysande! Dags för en prenumeration, rentav?

Sidor

Prenumerera på Samtiden.com RSS