Om samtiden.com

Om du vill meddela dig med Samtiden.com, använd länken Kontakt.

Det är inte tillåtet att publicera material från Samtiden.com utan att ange källa.

Frågor och svar

Fråga: Har Samtiden.com någon koppling till Samtiden.nu?
Svar: Nej. Samtiden.com sjösattes 2002. Det innebär att Samtiden.com hade existerat i över 10 år innan Samtiden.nu dök upp på nätet.

Fråga: Har Samtiden.com kopplingar till ett eller flera politiska partier?
Svar: Nej.

Fråga: Har Samtiden.com någon koppling till Samtiden.net/Samtiden.org?
Svar: Nej.

Fråga: Har Samtiden.com någon koppling till Samtiden.se?
Svar: Nej.


Samtiden.com använder Drupal. Drupal är ett Content Management System som är fritt att använda för kommersiella och icke-kommersiella syften.

Atom är ett användbart verktyg när du ska koda. Drupal kräver inte att du kodar själv, men om du vill koda kan du med fördel använda Atom. Atom är fritt att använda för kommersiella och icke-kommersiella syften.

Bildhantering sköts i huvudsak med XnView. XnView är ett litet, men fantastiskt kompentent program för enkel bildhantering. Mer komplicerad bildredigering kan med fördel göras i Gimp. XnView och Gimp är fria att användas för kommersiella och icke-kommersiella syften.

På YouTube hittar du många, intressanta videos. Om du vill spara undan dem för att kunna titta på dem när du är offline, är 4K Video Downloader ett utmärkt program. 4K Video Downloader är gratis att använda. Den fria versionen kommer med en nedladdningsrestriktion på hur många videos som du kan hämta per dag. Dess bättre är den relativt generös.
4K Video Downloader klarar av att hämta högupplösta videos från YouTube. Detta gör programmet till ett utmärkt komplement till webbläsaren Mozilla Firefox. Firefox har plugins som gör det möjligt att hämta videofiler från bland annat YouTube, men av tekniska skäl kan man inte hämta högupplösta videos. Detta är möjligt med 4K Video Downloader. 4K Video Downloader stöder inte endast YouTube utan flera sajter som tillåter uppladdning av video.
Du kan också ladda ljuddelen av en video, något som ibland är användbart, till exempel om du har hittat en intressant musikvideo.